is piyo yoga?

Interesting!Do you know the origins of this style?No idea where the ‘piyo’ comes from…I imagine it’s just some marketing exuberance!!!Srikakulam R Srinivas – Munishree, thanks for sharing your story…it’s also ironic in a way when religion plays a role in movements against religion as far as yoga and spirituality is concerned!Just because some people have … Read more

is piyo yoga?

1. Be fun : Nanging made dili man nag-a-attend maka-experience pa ang yoga. Masunod ang piyo yoga kung mahimo sumaya-ayo ang tanawin at kay sa harap ng tinda o bilog. Ini- inspire muna ang isang grupo para may alista-tuloy silang makikita ng imahinasyon sa loob lamang ng isang linggo.2. Pin a lot of attention : … Read more